בחינת דרכי התמודדות אישית של בני תקופות חיים מאוחרות עם משבר הקורונה