ליווי קהילתי

הליווי מעניק לפרט -יצירת מרחב קהילתי המאפשר לפרט לממש את תהליכי ההתפתחות האישיים שלו על ידי הסתייעות בקהילה. ומבחינת הקהילה- התהליך מעלה את תחושת השייכות והחוסן ההילתי.

מהות הליווי היא בהכרה כי קהילה היא הבסיס הטבעי, הזמין, העוצמתי והיעיל ביותר לתמיכה בתהליכי התפתחות של הפרט בתקופות החיים המאוחרות. מתוך כוונה לתכנון עתידי ופיתוח איכות חיים כוללת, כחלק מארגון כלל המערכות החברתיות בקהילה, יש להתייחס לבני תקופת הבגרות החדשה כקבוצה בעלת איפיונים ייחודיים, צרכים ומשאבים חברתיים וכלכליים.

ייחודיות הליווי הוא במודל עבודה קהילתית חדשני, קצר תווך וממוקד המבוסס על העקרונות:

  • התהליך הוא האמצעי והמטרה- הדרך מגלה כי כולנו ב'אותה סירה' ושווה לחתור ביחד.
  • "כמה שיותר קטן,יותר טוב"- אינטימיות מייצרת ביטחון ושייכות.
  • אנרגיה דו כיוונית- תהליכים מקבילים להנהלת הקהילה ולתושביה.
  • שימור וחוללות אנרגיה קהילתית- 'בזבוז' מינימום כוחות על העשייה השוטפת והפקת מקסימום מוטיבציה ותחושת שייכות.